Acer

 
Save 5%
Ksh 55,000.00 Ksh 51,999.00
You save: Ksh 3,001.00 (Ksh 60,318.84 inc tax)
Save 4%
Ksh 40,000.00 Ksh 38,500.00
You save: Ksh 1,500.00 (Ksh 44,660.00 inc tax)
Save 3%
Ksh 4,500.00 Ksh 4,350.00
You save: Ksh 150.00 (Ksh 5,046.00 inc tax)
Save 12%
Ksh 2,500.00 Ksh 2,200.00
You save: Ksh 300.00 (Ksh 2,552.00 inc tax)