Bixolon

 
Ksh 48,000.00
(Ksh 55,680.00 inc tax)
Save 6%
Ksh 31,500.00 Ksh 29,500.00
You save: Ksh 2,000.00 (Ksh 34,220.00 inc tax)
Ksh 43,500.00
(Ksh 50,460.00 inc tax)
Ksh 46,000.00
(Ksh 53,360.00 inc tax)
Contact us for a price
Contact us for a price
Ksh 34,500.00
(Ksh 40,020.00 inc tax)
Ksh 33,500.00
(Ksh 38,860.00 inc tax)
Ksh 34,600.00
(Ksh 40,136.00 inc tax)
Ksh 126,500.00
(Ksh 146,740.00 inc tax)
Ksh 126,500.00
(Ksh 146,740.00 inc tax)
Ksh 35,000.00
(Ksh 40,600.00 inc tax)
Ksh 25,000.00
(Ksh 29,000.00 inc tax)
Ksh 23,500.00
(Ksh 27,260.00 inc tax)
Ksh 1,250.00
(Ksh 1,450.00 inc tax)
Save 11%
Ksh 33,700.00 Ksh 30,000.00
You save: Ksh 3,700.00 (Ksh 34,800.00 inc tax)
Save 3%
Ksh 30,500.00 Ksh 29,499.00
You save: Ksh 1,001.00 (Ksh 34,218.84 inc tax)
Save 4%
Ksh 45,000.00 Ksh 43,000.00
You save: Ksh 2,000.00 (Ksh 49,880.00 inc tax)
Save 5%
Ksh 38,500.00 Ksh 36,500.00
You save: Ksh 2,000.00 (Ksh 42,340.00 inc tax)