Lenses

 
Save 3%
Ksh 95,000.00 Ksh 92,000.00
You save: Ksh 3,000.00 (Ksh 106,720.00 inc tax)
Save 4%
Ksh 28,500.00 Ksh 27,500.00
You save: Ksh 1,000.00 (Ksh 31,900.00 inc tax)