Hisense

 
Save 3%
Ksh 58,500.00 Ksh 56,999.00
You save: Ksh 1,501.00
Ksh 23,500.00
(Ksh 27,260.00 inc tax)
Save 3%
Ksh 58,500.00 Ksh 56,999.00
You save: Ksh 1,501.00
Ksh 87,600.00
(Ksh 101,616.00 inc tax)
Ksh 75,600.00
(Ksh 87,696.00 inc tax)
Ksh 51,600.00
(Ksh 59,856.00 inc tax)
Save 6%
Ksh 80,000.00 Ksh 75,000.00
You save: Ksh 5,000.00 (Ksh 87,000.00 inc tax)
Save 3%
Ksh 50,000.00 Ksh 48,500.00
You save: Ksh 1,500.00 (Ksh 56,260.00 inc tax)
Save 9%
Ksh 43,000.00 Ksh 39,000.00
You save: Ksh 4,000.00
Ksh 35,400.00
(Ksh 41,064.00 inc tax)
Save 16%
Ksh 35,000.00 Ksh 29,500.00
You save: Ksh 5,500.00 (Ksh 34,220.00 inc tax)
Save 13%
Ksh 23,000.00 Ksh 20,000.00
You save: Ksh 3,000.00 (Ksh 23,200.00 inc tax)
Save 8%
Ksh 18,000.00 Ksh 16,500.00
You save: Ksh 1,500.00 (Ksh 19,140.00 inc tax)
Ksh 61,500.00
(Ksh 71,340.00 inc tax)
Ksh 46,500.00
(Ksh 53,940.00 inc tax)
Ksh 43,500.00
(Ksh 50,460.00 inc tax)
Ksh 40,200.00
(Ksh 46,632.00 inc tax)
Ksh 36,000.00
(Ksh 41,760.00 inc tax)
Ksh 36,000.00
(Ksh 41,760.00 inc tax)
Show another 6 products