IDP

 
Save 2%
Ksh 10,000.00 Ksh 9,800.00
You save: Ksh 200.00 (Ksh 11,368.00 inc tax)
Ksh 440,000.00
(Ksh 510,400.00 inc tax)
Ksh 194,300.00
(Ksh 225,388.00 inc tax)
Ksh 118,000.00
(Ksh 136,880.00 inc tax)