Incotex

 
Save 5%
Ksh 52,000.00 Ksh 49,500.00
You save: Ksh 2,500.00 (Ksh 57,420.00 inc tax)
Save 5%
Ksh 52,000.00 Ksh 49,500.00
You save: Ksh 2,500.00 (Ksh 57,420.00 inc tax)