Philips

 
Save 19%
Ksh 2,100.00 Ksh 1,700.00
You save: Ksh 400.00 (Ksh 1,972.00 inc tax)
Ksh 83,000.00
(Ksh 96,280.00 inc tax)
Ksh 250,000.00
(Ksh 290,000.00 inc tax)
Ksh 95,000.00
(Ksh 110,200.00 inc tax)
Ksh 113,500.00
(Ksh 131,660.00 inc tax)