Ramtons

 
Save 5%
Ksh 52,000.00 Ksh 49,500.00
You save: Ksh 2,500.00 (Ksh 57,420.00 inc tax)
Save 2%
Ksh 39,995.00 Ksh 38,999.00
You save: Ksh 996.00 (Ksh 45,238.84 inc tax)