Rapoo

 
Save 10%
Ksh 4,000.00 Ksh 3,600.00
You save: Ksh 400.00 (Ksh 4,176.00 inc tax)
Save 6%
Ksh 8,500.00 Ksh 7,999.00
You save: Ksh 501.00 (Ksh 9,278.84 inc tax)
Save 17%
Ksh 900.00 Ksh 750.00
You save: Ksh 150.00 (Ksh 870.00 inc tax)
Save 17%
Ksh 900.00 Ksh 750.00
You save: Ksh 150.00 (Ksh 870.00 inc tax)
Save 13%
Ksh 1,500.00 Ksh 1,300.00
You save: Ksh 200.00 (Ksh 1,508.00 inc tax)
Save 13%
Ksh 1,500.00 Ksh 1,300.00
You save: Ksh 200.00 (Ksh 1,508.00 inc tax)
Save 12%
Ksh 1,700.00 Ksh 1,499.00
You save: Ksh 201.00 (Ksh 1,738.84 inc tax)
Save 5%
Ksh 1,900.00 Ksh 1,799.00
You save: Ksh 101.00 (Ksh 2,086.84 inc tax)
Save 9%
Ksh 2,200.00 Ksh 1,999.00
You save: Ksh 201.00 (Ksh 2,318.84 inc tax)
Save 7%
Ksh 3,000.00 Ksh 2,800.00
You save: Ksh 200.00 (Ksh 3,248.00 inc tax)
Save 13%
Ksh 3,450.00 Ksh 2,999.00
You save: Ksh 451.00 (Ksh 3,478.84 inc tax)
Save 5%
Ksh 4,000.00 Ksh 3,800.00
You save: Ksh 200.00 (Ksh 4,408.00 inc tax)