Targus

 
Save 8%
Ksh 4,000.00 Ksh 3,700.00
You save: Ksh 300.00 (Ksh 4,292.00 inc tax)
Save 14%
Ksh 5,800.00 Ksh 4,999.00
You save: Ksh 801.00 (Ksh 5,798.84 inc tax)
Save 5%
Ksh 4,000.00 Ksh 3,800.00
You save: Ksh 200.00 (Ksh 4,408.00 inc tax)