Techcom

 
Ksh 2,100.00
(Ksh 2,436.00 inc tax)
Save 6%
Ksh 18,000.00 Ksh 16,999.00
You save: Ksh 1,001.00 (Ksh 19,718.84 inc tax)
Ksh 31,000.00
(Ksh 35,960.00 inc tax)
Ksh 44,000.00
(Ksh 51,040.00 inc tax)
Ksh 3,999.00
(Ksh 4,638.84 inc tax)
Ksh 5,000.00
(Ksh 5,800.00 inc tax)
Ksh 6,800.00
(Ksh 7,888.00 inc tax)
Ksh 19,999.00
(Ksh 23,198.84 inc tax)
Ksh 23,500.00
(Ksh 27,260.00 inc tax)
Ksh 1,050.00
(Ksh 1,218.00 inc tax)
Ksh 5,999.00
(Ksh 6,958.84 inc tax)
Ksh 6,300.00
(Ksh 7,308.00 inc tax)
Ksh 1,800.00
(Ksh 2,088.00 inc tax)
Ksh 1,000.00
(Ksh 1,160.00 inc tax)