Western Digital

 
Ksh 60,999.00
(Ksh 70,758.84 inc tax)
Ksh 12,999.00
(Ksh 15,078.84 inc tax)
Ksh 2,999.00
(Ksh 3,478.84 inc tax)
Ksh 1,999.00
(Ksh 2,318.84 inc tax)
Ksh 1,499.00
(Ksh 1,738.84 inc tax)
Ksh 16,999.00
(Ksh 19,718.84 inc tax)
Ksh 12,499.00
(Ksh 14,498.84 inc tax)
Ksh 14,999.00
(Ksh 17,398.84 inc tax)
Ksh 7,500.00
(Ksh 8,700.00 inc tax)
Ksh 9,500.00
(Ksh 11,020.00 inc tax)
Ksh 5,500.00
(Ksh 6,380.00 inc tax)
Save 5%
Ksh 44,000.00 Ksh 42,000.00
You save: Ksh 2,000.00 (Ksh 48,720.00 inc tax)
Ksh 32,500.00
(Ksh 37,700.00 inc tax)
Ksh 26,999.00
(Ksh 31,318.84 inc tax)
Ksh 17,999.00
(Ksh 20,878.84 inc tax)
Ksh 6,500.00
(Ksh 7,540.00 inc tax)
Ksh 8,999.00
(Ksh 10,438.84 inc tax)
Ksh 17,800.00
(Ksh 20,648.00 inc tax)