X-POS

 
Save 6%
Ksh 9,000.00 Ksh 8,500.00
You save: Ksh 500.00 (Ksh 9,860.00 inc tax)
Ksh 11,000.00
(Ksh 12,760.00 inc tax)
Ksh 22,500.00
(Ksh 26,100.00 inc tax)
Ksh 19,000.00
(Ksh 22,040.00 inc tax)
Ksh 14,300.00
(Ksh 16,588.00 inc tax)
Ksh 28,750.00
(Ksh 33,350.00 inc tax)
Ksh 28,750.00
(Ksh 33,350.00 inc tax)
Ksh 17,500.00
(Ksh 20,300.00 inc tax)
Ksh 19,500.00
(Ksh 22,620.00 inc tax)
Save 5%
Ksh 10,000.00 Ksh 9,500.00
You save: Ksh 500.00 (Ksh 11,020.00 inc tax)