Yeastar

 
Ksh 63,000.00
(Ksh 73,080.00 inc tax)
Save 2%
Ksh 29,000.00 Ksh 28,500.00
You save: Ksh 500.00 (Ksh 33,060.00 inc tax)
Save 10%
Ksh 87,500.00 Ksh 78,500.00
You save: Ksh 9,000.00 (Ksh 91,060.00 inc tax)
Save 5%
Ksh 39,999.00 Ksh 37,800.00
You save: Ksh 2,199.00 (Ksh 43,848.00 inc tax)
Save 2%
Ksh 48,000.00 Ksh 46,999.00
You save: Ksh 1,001.00 (Ksh 54,518.84 inc tax)