Atlas

 
Ksh 22,500.00
(Ksh 26,100.00 inc tax)
Save 12%
Ksh 8,500.00 Ksh 7,500.00
You save: Ksh 1,000.00 (Ksh 8,700.00 inc tax)
Ksh 59,999.00
(Ksh 69,598.84 inc tax)
Ksh 14,499.00
(Ksh 16,818.84 inc tax)
Ksh 10,499.00
(Ksh 12,178.84 inc tax)
Ksh 36,500.00
(Ksh 42,340.00 inc tax)
Ksh 22,000.00
(Ksh 25,520.00 inc tax)
Ksh 27,000.00
(Ksh 31,320.00 inc tax)
Ksh 26,500.00
(Ksh 30,740.00 inc tax)
Save 6%
Ksh 33,000.00 Ksh 30,999.00
You save: Ksh 2,001.00 (Ksh 35,958.84 inc tax)
Save 18%
Ksh 39,000.00 Ksh 31,999.00
You save: Ksh 7,001.00 (Ksh 37,118.84 inc tax)
Save 6%
Ksh 8,000.00 Ksh 7,500.00
You save: Ksh 500.00 (Ksh 8,700.00 inc tax)
Ksh 9,499.00
(Ksh 11,018.84 inc tax)