Save 8%
Ksh 6,000.00 Ksh 5,500.00
You save: Ksh 500.00 (Ksh 6,380.00 inc tax)
Ksh 9,500.00
(Ksh 11,020.00 inc tax)
Save 9%
Ksh 2,200.00 Ksh 1,999.00
You save: Ksh 201.00 (Ksh 2,318.84 inc tax)