Lenses

 
Ksh 98,500.00
(Ksh 114,260.00 inc tax)
Save 4%
Ksh 28,500.00 Ksh 27,500.00
You save: Ksh 1,000.00 (Ksh 31,900.00 inc tax)