Digilink

 
Ksh 2,300.00
(Ksh 2,668.00 inc tax)
Ksh 4,999.00
(Ksh 5,798.84 inc tax)
Save 4%
Ksh 13,000.00 Ksh 12,500.00
You save: Ksh 500.00 (Ksh 14,500.00 inc tax)