Kingston

 
Save 5%
Ksh 18,500.00 Ksh 17,500.00
You save: Ksh 1,000.00 (Ksh 20,300.00 inc tax)
Ksh 8,999.00
(Ksh 10,438.84 inc tax)