Skyworth TVs

 
Save 1%
Ksh 68,000.00 Ksh 67,000.00
You save: Ksh 1,000.00
Ksh 93,000.00
(Ksh 107,880.00 inc tax)
Ksh 51,000.00
(Ksh 59,160.00 inc tax)
Ksh 26,500.00
(Ksh 30,740.00 inc tax)
Ksh 19,800.00
(Ksh 22,968.00 inc tax)
Save 10%
Ksh 21,999.00 Ksh 19,900.00
You save: Ksh 2,099.00 (Ksh 23,084.00 inc tax)