Vitron TVs

 
Save 8%
Ksh 19,999.00 Ksh 18,499.00
You save: Ksh 1,500.00 (Ksh 21,458.84 inc tax)
Ksh 7,500.00
(Ksh 8,700.00 inc tax)
Ksh 13,000.00
(Ksh 15,080.00 inc tax)
Save 11%
Ksh 37,500.00 Ksh 33,500.00
You save: Ksh 4,000.00 (Ksh 38,860.00 inc tax)
Save 13%
Ksh 19,500.00 Ksh 16,999.00
You save: Ksh 2,501.00 (Ksh 19,718.84 inc tax)